• czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
Start
poniedziałek, 13 lipca 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
ZIELONE SZKOŁY DLA DZIECI Z GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 29 sierpnia 2011
Image

Dnia 29 sierpnia Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn odebrał z rąk przedstawicieli Fundacji KGHM Polska Miedź „Voucher” – czyli  specjalne skierowanie dla uczniów szkół podstawowych w Nielubi i Brzegu Głogowskim na „zielone szkoły”. 

Więcej…
 
SZCZEPIENIE PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
poniedziałek, 29 sierpnia 2011
Image Gabinet Weterynaryjny w Głogowie informuje o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie. Szczepieniu podlegają wszystkie psy, które ukończyły 3 mc życia. Koszt szczepienia 25 zł.
Więcej…
 
JESIENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW
poniedziałek, 29 sierpnia 2011
Image Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie informuje, że w dniach od  01.09.2011r. do 10.09.2011r. na terenie województwa dolnośląskiego, jak co roku, zostanie przeprowadzona jesienna akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Więcej…
 
POŻEGNANIE WAKACJI W BIBLIOTECE W NIELUBI
piątek, 26 sierpnia 2011
Image22 sierpnia 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi odbyła się impreza podsumowująca akcję ekologiczną „Sortuj śmieci, robią to wszystkie dzieci” połączona z „Pożegnaniem wakacji”. Zorganizowane zostały różne konkursy, m.in.: skakanie w workach, przeciąganie liny. Dużą atrakcją był również bal gałganiarzy, podczas którego wybrano króla i królową. W przerwach pomiędzy konkursami dzieci mogły skorzystać ze słodkiego poczęstunku i potańczyć przy muzyce.
Galeria
 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 25 sierpnia 2011

Image Wójt  Gminy  Żukowice  informuje, iż w Urzędzie Gminy Żukowice można składać wnioski o stypendia socjalne/ zasiłki szkolne - dla uczniów zamieszkałych na terenie tut. gminy, na rok szkolny 2011/2012. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. Nr 281, poz. 2781).

Więcej…
 
WNIOSKI O ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
piątek, 19 sierpnia 2011
ImageGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żukowicach informuje, iż każdy z Państwa, Kto chce otrzymać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zarówno stałych jak i jednorazowych z tyt. np. dożynek lub innych imprez gminnych, przewidzianych na miesiąc sierpień, wrzesień br. powinien złożyć stosowny wniosek o wydanie w/w zezwolenia w Urzędzie Gminy Żukowice (parter, pokój Nr 7) do dnia 30 sierpnia 2011 roku, z uwagi na fakt,
Więcej…
 
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KŁODA 2011
piątek, 19 sierpnia 2011
ImageW sobotę 13.08.2011 r. w miejscowości Kłoda odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Żukowice. W turnieju udział wzięło 8 drużyn, które w pierwszym etapie zostały podzielone na 2 grupy po 4 zespoły, w których mecze rozgrywane były w systemie "każdy z każdym". Do drugiego etapu tj. fazy pucharowej automatycznie awansowały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy tworząc pary półfinałów.
Więcej…
 
DZIEŃ NIELUBI 2011
piątek, 19 sierpnia 2011
 ImageDnia 14.08.2011r. w Nielubi odbył się po raz pierwszy w historii „Dzień Nielubi”. Na imprezę przybyło wielu mieszkańców wsi, dla których był przygotowany poczęstunek m.in. pajda chleba ze smalcem i ogórkiem, kiełbaski z grilla i ciasto upieczone przez mieszkanki Nielubi.
Więcej…
 
"W CIENIU KOLEGIATY" 2011
czwartek, 18 sierpnia 2011
Image15 sierpnia 2011 roku pod głogowską Kolegiatą odbyły się uroczystości Święta Wniebowzięcia NMP, Święta Wojska Polskiego oraz Święta Folkloru i Tradycji Ziemi Głogowskiej. Jak co roku, w myśl idei tego święta, którym jest kultywowanie najpiękniejszych tradycji ludowych, każda z gmin powiatu głogowskiego przygotowywała własne stoisko, gdzie można było podziwiać miejscowe rękodzieła, a także skosztować różnych wypieków i potraw.
Więcej…
 
NABÓR KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW DO SZACOWANIA WARTOŚCI RYNKOWEJ ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
środa, 17 sierpnia 2011
ImageUrząd Gminy Żukowice w związku z wnioskiem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie w sprawie powołania Rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu informuje, że osoby zainteresowane powołaniem ich na rzeczoznawcę winny wystąpić do Wójta Gminy Żukowice ze stosowanym wnioskiem.
Więcej…
 
KONKURS EKOLOGICZNO - PLASTYCZNY W BIBLIOTECE
środa, 10 sierpnia 2011
Image W ubiegły piątek (05.08.2011) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi odbył się  konkurs ekologiczno – plastyczny dla dzieci, nawiązujący do zorganizowanej akcji sortowania śmieci. Przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczne wyjaśniające potrzebę dbania o środowisko, a także gry i zabawy z nagrodami. Wspólna zabawa trwała od godziny 10 do 14 i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych.
Galeria zdjęć
 
SPRAWNY UCZEŃ
wtorek, 09 sierpnia 2011

Image

W roku szkolnym 2011/2012 po raz pierwszy przyznane zostaną stypendia marszałka województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. 1.000 zł mogą otrzymać niepełnosprawni uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z małych miasteczek i wsi Dolnego Śląska. Stypendia będą ufundowane z budżetu województwa.Jednorazowe stypendia przysługują uczniom spełniającym łącznie następujące warunki:

Więcej…
 
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM.
wtorek, 09 sierpnia 2011

ImageODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BRZEG GŁOGOWSKI, CZERNA, DOBRZEJOWICE - GMINA ŻUKOWICE - POWÓDŹ 2010 (drogi nr 608,790,664,665 obręb Brzeg Głogowski) 

Numer ogłoszenia: 236168 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 222986 - 2011 data 29.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Żukowice, Żukowice 92, 67-231 Żukowice, woj. dolnośląskie, tel. 0 76 831 42 41, fax. 0 76 831 41 49.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV 4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żukowice 67 - 231 Żukowice, Sekretariat Urzędu, pok. nr 10.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żukowice 67 - 231 Żukowice, Sekretariat Urzędu, pok. nr 10..

 
14 SIERPIEŃ 2011 - DZIEŃ NIELUBI
wtorek, 09 sierpnia 2011


         
           
Dzień Nielubi 2011
             14.08.2011 r.

Rozpoczęcie – godzina 16:00 przy świetlicy wiejskiej

W Programie:

·         Historia Nielubi

·         Zabawy dla dzieci

·         Turniej ulic o puchar Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie

·         Loteria Fantowa

·         Występy artystyczne

 
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZETU ELEKTRONICZNEGO
poniedziałek, 08 sierpnia 2011

ImageDnia 29 lipca br. firma AG-EKO z Lubina przeprowadziła nieodpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lodówki, pralki, kuchenki gazowe, telewizory, komputery, sprzęt grający itp.). 

Akcja cieszyła się  powodzeniem i została bardzo pozytywnie odebrana przez mieszkańców, którzy mogli pozbyć się kłopotliwych odpadów i przy okazji zrobić porządki w piwnicach i na strychach.  W czasie trwania akcji zebrano ok. 1 tony zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego co świadczy o  potrzebie takich działań .

Kolejną zbiórkę planuje się przeprowadzić wiosną przyszłego roku.

 
UWAGA ROLNIKU ! AKCJA ŻNIWA.
piątek, 05 sierpnia 2011

Image Rolnictwo to najbardziej wypadkowa gałąź gospodarki narodowej w Polsce. Według statystyk KRUS corocznie odnotowuje się kilkadziesiąt tysięcy wypadków przy pracy rolniczej  z czego kilkaset to  wypadki śmiertelne, niestety ta czarna lista dotyczy  także dzieci.
Trwają żniwa  - okres wzmożonych prac polowych, w czasie których pośpiech i zróżnicowanie wykonywanych prac prowadzi do nieuwagi a co za tym idzie tragicznych w skutkach wypadków. Wielu z nich można by uniknąć, stosując się do zasad  bezpiecznej pracy oraz racjonalnego myślenia w czasie wykonywania czynności związanych przede wszystkim z obsługą maszyn ( kombajn zbożowy, prasa, ciągnik), transportem plonów, pracą na wysokości.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
czwartek, 04 sierpnia 2011

Image Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żukowice Uchwały Nr IX/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, 67–231 Żukowice w terminie do dnia 26 sierpnia 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                             Wójt Gminy Żukowice
                                            (-) Krzysztof Wołoszyn

 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
czwartek, 04 sierpnia 2011

Image Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice. Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice.

Więcej…
 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z/S W NIELUBI BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK
środa, 03 sierpnia 2011
 
ImageCelem programu jest edukacja i popularyzacja zwiększenia wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i jej filiach.

Więcej…
 
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KŁODA 2011.
wtorek, 02 sierpnia 2011
ImageSerdecznie zapraszamy na GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ, który odbędzie się dnia 13 sierpnia 2011 r. (sobota) o godzinie 10:00 przy sali wiejskiej w miejscowości Kłoda. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie drużyn do dnia 8 sierpnia 2011 r. (poniedziałek) natomiast drużyny zgłoszone na turniej w pierwszym terminie o potwierdzenie uczestnictwa w Urzędzie Gminy w Żukowicach.
 
<< pierwsza < poprzednia 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 następna > ostatnia >>

Strona 194 z 210
Top! Do góry